RHEL Ventilation

Expert inom Ventilation och inneklimat

Entreprenader

Vi utför alla typer av ventilationsentreprenader, stora som små. Från egen konstruktion till färdig anläggning.

Service

Vi utför all form av underhåll och förbättringar av befintliga anläggningar. Vi optimerar anläggningar efter kundens behov.

OVK

Med certifierad personal utför vi alla typer av besiktningar.

Kontakt

Tobias Hellberg

Tobias Hellberg

Avdelningschef / Service

johan Roos

johan Roos

Kalkyl/inköp

Marcus Serrander

Marcus Serrander

Projektledare

Klas Andersson

Klas Andersson

Projektledare

Christer Nyberg

Christer Nyberg

Projektledare

Mikael Britse

Mikael Britse

Projektledare / OVK Service

Patrik Holstensson

Patrik Holstensson

Entreprenad Chef / Projektledare